Studenci wolontariuszami Caritas
Od maja do grudnia 2018 roku w ramach programu „100 projektów na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski" Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizowała projekt „Caritas Academia. Akademickie Koło Caritas  promowaniem świata wartości przyszłych elit", który zachęcał studentów krakowskich uczelni do włączenia się w działania wolontaryjne Caritas. Pomysł wyszedł od grupy studentów zainteresowanych aktywniejszym uczestnictwem w życiu społecznym i obywatelskim.

   Działania w ramach projektu obejmowały rekrutację, przygotowanie formacyjne oraz integrację studentów zainteresowanych współpracą w ramach wolontariatu. Młodzi ludzie swoją postawą dali dowód, że poważnie i odpowiedzialnie traktują członkostwo w AKC. Do chwili obecnej wzięli udział w kilku akcjach, m. in. z okazji Światowego Dnia Ubogich (wydarzenia okolicznościowe trwały 5 dni), podczas Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności czy Wigilii dla Osób Bezdomnych i Samotnych w Krakowie dla 700 uczestników.

   Przez kilka tygodni z zaangażowaniem towarzyszyli umierającemu młodemu wolontariuszowi. Ponadto wsparli dzieci i seniorów w ramach programów i akcji świątecznych.

   W chwili obecnej młodzież angażuje się w pomoc oraz opiekę podczas nauki i zabawy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Caritas Archidiecezji Krakowskiej i przygotowuje do nowych akcji. Wierzymy, iż zaangażowanie osób młodych przyniesie wzmocnienie wizerunku Caritas i zachęci studentów do postaw prospołecznych.

DATA PUBLIKACJI: 2019-01-16 » Pozostałe aktualności
Galeria aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę