Seniorzy blisko kultury

Od maja do października 2018 r. Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizowała projekt pn. „Senior blisko kultury” przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna 2018”. Projekt skierowany był do osób starszych, uczestników Ośrodka Wsparcia - Klubu Samopomocy przy ul. Sikorskiego 6 w Wieliczce.

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę rekreacyjno – edukacyjną: rejs barką do Opactwa OO. Benedyktynów w Tyńcu i zwiedzanie Opactwa oraz zrealizowano 3 – dniową wycieczkę do Warszawy i Niepokalanowa, podczas której seniorzy odwiedzili miejsca związane z osobami i instytucjami ważnymi dla historii Polski.

Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne seniorów z dziećmi i młodzieżą – podopiecznymi Placówki Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Wieliczce oraz podopiecznymi Korczakowskiej Republiki Dziecięcej Dyliniarnia  z Krakowa. Spotkanie wiązało się z tematem „patriotyzm wczoraj i dziś”. Seniorzy dzielili się z młodymi ludźmi swoimi przeżyciami, rodzinnymi wspomnieniami nawiązującymi do historii oraz obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy wspólnie obejrzeli przygotowany na tę okoliczność film, następnie młodzież przygotowała prace plastyczne obrazujące ich rozumienie pojęcia „patriotyzm”. Na zakończenie seniorzy wraz z młodzieżą śpiewali patriotyczne pieśni.

Projekt umożliwił osobom starszym bezpłatny dostęp do oferty przygotowanej przez instytucje kultury kładące nacisk przekazywanie tradycji, wzmocnienie poczucia patriotyzmu, szczególnie w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyniki badań ankietowych uczestników podkreśliły potrzebę szerszej partycypacji seniorów w dobrach kultury oraz wolę dzielenia się doświadczeniem i odczuciami z młodym pokoleniem (międzypokoleniowy przekaz kultury).

 


DATA PUBLIKACJI: 2018-11-08 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę