chleb
Skrzydła pomogły dzieciom

Kilkadziesiąt dzieci z archidiecezji krakowskiej otrzymało w roku szkolnym 2017/2018 pomoc w ramach programu „Skrzydła”. Pomoc tę ufundowało ok. 50 zdeklarowanych darczyńców i 3 firmy. 15 dzieci otrzymało „Skrzydła” dzięki wpłatom na „Skarbonkę Skrzydeł” do Caritas Polska.

Prywatni darczyńcy „Skrzydeł” to często ludzie, którzy pomagają już od wielu lat. Znają imię i krótką historię swojego podopiecznego. Co roku także znajdują się nowe osoby, które dowiedziały się o programie i postanowiły pomóc dzieciom. Jeśli nie mogą wpłacić całej kwoty pomocy dla dziecka (150 zł miesięcznie), deklarują mniejsze wpłaty, a wtedy Caritas składa pomoc dla ucznia z kilku wpłat. Ci, których nie stać na regularną pomoc, wpłacają datki na „Skarbonkę Skrzydeł”.

Dzięki wpłatom z całej Polski na „Skarbonkę Skrzydeł” Caritas diecezjalne otrzymały z Caritas Polska dodatkowe fundusze na pomoc dla dzieci. W ten sposób krakowska Caritas mogła objąć pomocą w ramach programu „Skrzydła” jeszcze piętnaścioro dzieci.

Program „Skrzydła” to pomoc dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, która ma wyrównywać ich szanse edukacyjne. Niemal każda rodzina, którą szkoły lub placówki Caritas zgłosiły do „Skrzydeł” ma w swojej historii trudne przeżycia. To śmierć lub choroba rodzica, niepełnosprawność dziecka, utrata pracy i inne losowe zdarzenia. W takiej sytuacji liczy się nie tylko wsparcie finansowe, ale i poczucie, że nie jest się samym ze swoimi problemami.

Chociaż dzięki 500 + oprawiła się sytuacja rodzin wielodzietnych, to wzrasta liczba rodzin niepełnych. W przypadku rodzin z osobami niepełnosprawnymi ubóstwo jest niemal normalną ich sytuacją w naszym kraju. Ciągle też są rodziny, w których rodzice mają pracę, jednak z bardzo niskich pensji na „śmieciowych” umowach nie są w stanie utrzymać rodzin.

„Skrzydła” pomagają w zaopatrzeniu dziecka w odzież, obuwie i przybory szkolne, przez co poprawiają samopoczucie dziecka i jego pozycję w klasie. Dzieci w środowisku rówieśników przestają się odróżniać strojem, nie brakuje im zeszytów, obiadów itp. Mogą rozwijać swoje zainteresowania, nadrabiać braki poprzez dodatkowe zajęcia i brać udział w szkolnych wyjazdach.

Gorąco dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!


DATA PUBLIKACJI: 2018-07-10 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę