Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  na zakup autobusu (min. 23 + 1) do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem do przewozu minimum  dwóch osób na wózkach inwalidzkich w dniu 21.02.2018 roku o godzinie  10.00 w siedzibie Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie zebrała się Komisja Przetargowa.

Do dnia 21.02.18 godz. 9.30, czyli w przewidzianym terminie, wpłynęły oferty następujących firm:

1. Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o.

Ul. Żurawia 43/201; 000- 680 Warszawa

2.Trading Polster sp. z o. o., sp. k.

Ul. Jana Styki 16; 64 – 920 Piła

 

Po dopełnieniu wymogów formalnych przez Oferentów zgodnie z art. 24.ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP Komisja ponownie zebrała się w dniu 23.02.2018 r. i dokonała oceny złożonych ofert  wg następujących kryteriów:

a)  najniższa cena – 60 %, max. 60 pkt.

lp.

Oferent

cena brutto

liczba punktów

1.

Trading Polster sp. z o. o., sp. k.

Ul. Jana Styki 16; 64 – 920 Piła

339 572,25

60,00

2.

Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o.

Ul. Żurawia 43/201; 00- 680 Warszawa

355 470,00

57,31

  

b)  warunki udzielanej gwarancji mechanicznej bez uwzględnienia limitu kilometrów (długość okresu gwarancji) –  20 %, max. 20 pkt.

lp.

Oferent

długość okresu gwarancji

liczba punktów

1.

Trading Polster sp. z o. o., sp. k.

Ul. Jana Styki 16; 64 – 920 Piła

60

20,00

2.

Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o.

Ul. Żurawia 43/201; 00- 680 Warszawa

60

20,00

    

c) skrócony okres dostawy – 20%, max. 20 pkt.

lp.

Oferent

okres dostawy

liczba punktów

1.

Trading Polster sp. z o. o., sp. k.

Ul. Jana Styki 16; 64 – 920 Piła

40 dni

10,00

2.

Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o.

Ul. Żurawia 43/201; 00- 680 Warszawa

20 dni

20,00

  

W wyniku analizy złożonych ofert na wniosek Komisji Konkursowej uznaję za najkorzystniejszą ofertę nr  2 złożoną przez Oferenta: Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o., ul. Żurawia 43/201; 00- 680 Warszawa z łączną ilością punktów 97,31.

 


Dyrektor ks. Bogdan Kordula

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 207 658DATA PUBLIKACJI: 2018-02-23 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
» informacja o wyniku przetargu.pdf [1.22 MB]
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę