Informacja o otwarciu ofert

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  na Zakup autobusu (min. 23 + 1) do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem do przewozu minimum  dwóch osób na wózkach inwalidzkich w dniu 21.02.2018 roku o godzinie  10.00 w siedzibie Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie zebrała się Komisja Przetargowa. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 341 698,92 PLN.


Do dnia 21.02.18 godz. 9.30, czyli w przewidzianym terminie, wpłynęły oferty następujących firm:

1. Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o.

Ul. Żurawia 43/201; 000- 680 Warszawa

2.Trading Polster sp. z o. o., sp. k.

Ul. Jana Styki 16; 64 – 920 Piła

 

Kryteria oceny przedstawionych ofert:

a)  najniższa cena

lp.

Oferent

cena brutto

1.

Trading Polster sp. z o. o., sp. k.

Ul. Jana Styki 16; 64 – 920 Piła

339 572,25

2.

Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o.

Ul. Żurawia 43/201; 00- 680 Warszawa

355 470,00

 

 

b)  warunki udzielanej gwarancji mechanicznej bez uwzględnienia limitu kilometrów

 

lp.

Oferent

długość okresu gwarancji

1.

Trading Polster sp. z o. o., sp. k.

Ul. Jana Styki 16; 64 – 920 Piła

60

2.

Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o.

Ul. Żurawia 43/201; 00- 680 Warszawa

60

  

c) skrócony okres dostawy

 

lp.

Oferent

okres dostawy

1.

Trading Polster sp. z o. o., sp. k.

Ul. Jana Styki 16; 64 – 920 Piła

40 dni

2.

Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o.

Ul. Żurawia 43/201; 00- 680 Warszawa

20 dni

 DATA PUBLIKACJI: 2018-02-21 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę