Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu dzisiejszym tj. 19 lipca Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozstrzygnęła konkurs ofert na realizację zadania pn. "Remont konserwatorski elewacji frontowych w kamienicy przy ul. Radziwiłłowskiej 8 w Krakowie".

 

W ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. Remont konserwatorski elewacji frontowych w kamienicy przy ul. Radziwiłłowskiej 8 w Krakowie”

wpłynęły 2 oferty:

 

Lp.

Oferent

wartość oferty brutto PLN

(max 80 pkt)

warunki udzielanej gwarancji

(max 15 pkt)

doświadczenie Oferenta

(max 5 pkt)

łącznie ilość pkt.

1

Firma Budowlano- Konserwatorska „ESKA”

30 - 415 Kraków,

ul. Wadowicka 12

 

 

504 959,77

- 80 pkt.

 

96 msc.

- 15 pkt.

 

 

5 zamówień

- 5 pkt.

 

 

 

100 pkt.

2

konsorcjum firm

   -  Art. Forum Bożena Boba - Dyga, ul. św. Gertrudy 9/9A,

31 – 046 Kraków

  -   Plan – P Paulina Łyziak – Dyga, ul. Wyki 10/21, 31 – 223 Kraków

  -   Konserwacja Zabytków Sabina Szkolarska, ul. Kamienna 54,  32 – 080 Zabierzów

 

 

552 937,05

- 73,06 pkt.

 

 

85 msc.

- 13,28 pkt.

 

 

4 zamówienia

- 4 pkt.

 

 

 

90,34 pkt.

 

 

 

 

W wyniku analizy złożonych ofert w dniu 19.07.2017 na wniosek Komisji Konkursowej uznaję za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Oferenta: Firma Budowlano- Konserwatorska „ESKA”

30 - 415 Kraków, ul. Wadowicka 12

   na podstawie oceny kryteriów:

a)  cena – 80%, max. 80 pkt.

b)  warunki udzielanej gwarancji (długość okresu gwarancji) – 15%, max. 15 pkt.

c)  doświadczenie Oferenta w realizacji zamówień o podobnym charakterze zgodnie z Regulaminem  – 5%, max. 5 pkt.


Przedmiotowa oferta uzyskała 100 pkt.

 


DATA PUBLIKACJI: 2017-07-19 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę