Podsumowaliśmy program FEAD
10 i 27 czerwca odbyły się w Punkcie Socjalnym krakowskiej Caritas w Brzegach spotkania podsumowujące zakończoną edycję „Podprogramu 2016” Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaprosiła na spotkania pracowników z Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas, którzy byli partnerami Caritas w ramach programu.

Osoby zaangażowane w wydawanie żywności z finansowanego w większości przez Unię Europejską programu miały okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Ustalony też został wrześniowy termin dwudniowego szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, które włączą się w kolejną edycję programu.

Dziękujemy wszystkim pracownikom i wolontariuszom za udział w spotkaniu, a także za całoroczną pracę, dzięki której darmowa żywność docierała do najuboższych mieszkańców Małopolski.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa ma się przyczyniać do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiedniego wyżywienia.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%.

 


DATA PUBLIKACJI: 2017-06-28 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę