chleb
Uroczystości ku czci św. Brata Alberta
Caritas Archidiecezji Krakowskiej, której patronem jest św. Brat Albert Chmielowski, została zaproszona 10 czerwca do Sanktuarium Jana Pawła II na uroczystości ku czci Świętego. We Mszy św. wzięli udział przedstawiciele Episkopatu Polski, władz świeckich, albertyni i albertynki, artyści, organizacje służące ubogim, podopieczni krakowskiej Caritas. Eucharystię koncelebrowali m.in. kard. Stanisław Dziwisz, abp Marek Jędraszewski.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki przybliżył w homilii postać Brata Alberta, początkowo malarza, a po 1880 roku, kiedy  to „przeżył zwrot duchowy od kategorii piękna do kategorii dobra”, człowieka całkowicie oddanego ubogim. Wspomniano słowa papieża Jana Pawła II podczas kanonizacji Brata Alberta 12 listopada 1989 roku, że świętość opiera się na miłości, na przykazaniu miłości: Brat Albert osiągnął w swoim życiu szczyty świętości na drodze miłości. Nie ma innej drogi, która na te szczyty prowadzi.

Wskazując na przykład życia Świętego arcybiskup Stanisław Gądecki nawiązał do zagrożeń współczesności i radził, by zamiast utyskiwać na zło skupić się na się na czynieniu dobra. W świetle wiary solidaryzm zmierza do przekroczenia samego siebie – przekonuje - do nabrania wymiarów specyficznie chrześcijańskich, całkowitej bezinteresowności, przebaczenia i pojednania. Wówczas bliźni jest nie tylko istotą ludzką z jej podstawowymi prawami, ale staje się żywym obrazem Boga Ojca odkupionym Krwią Jezusa Chrystusa i poddany stałemu działaniu Ducha Świętego. Każdy człowiek winien być więc kochany tą samą miłością, jaką miłuje Bóg. Nikt nie był bliższy tej prawdy niż święty Brat Albert.


DATA PUBLIKACJI: 2017-06-12 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę