chleb
Ruszają zapisy na ferie zimowe
Od 1 grudnia 2015 r. ruszają zapisy na ferie zimowe, które odbędą się w Ośrodku Wczasowo - Rekolekcyjnym w Zakrzowie od 16 do 23 stycznia 2016 r. Mogą w nich wziąć udział dzieci od 10. do 15. roku życia. Odpłatność zależy od wysokości dochodów rodziny.

Zasady uczestnictwa - Zimowa Akcja Caritas 2016 

ZGŁOSZENIA (zasady): 12 637 07 12 ; wew. 113

W celu zgłoszenia dziecka na turnus wypoczynkowy należy stawić się w Punkcie Socjalnym przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie i złożyć podanie (wzór do pobrania ze strony internetowej : www.krakowcaritas.pl) o przyznanie miejsca z uzasadnieniem, oraz dokument potwierdzający dochody rodziny w sytuacji starania się o dofinansowanie wyjazdu przez Caritas. Po pozytywnym rozpatrzeniu pracownik socjalny określa wysokość dofinansowania w zależności od miesięcznych dochodów na członka rodziny według ustalonych stawek. Odpowiednia adnotacja zostaje odnotowana i potwierdzona na podaniu.

Następnie wraz z podaniem należy zgłosić dziecko na wybrany turnus w Centrum Wolontariatu również przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie. W momencie zgłoszenia dziecko zapisywane zostaje na listę zgłoszeniową i zostaje wydana karta kolonijna potwierdzająca uczestnictwo dziecka na turnusie. Wolontariusz wydający kartę w porozumieniu z opiekunem dziecka ustala termin, do którego rodzic zobowiązuje się wpłacić całość sumy wyjazdowej na konto Caritas i dostarczyć do Centrum Wolontariatu potwierdzenie tejże wpłaty wraz z wypełnioną kartą kolonijną (max. 4 stycznia 2016) - po przekroczeniu wyznaczonego terminu dziecko zostaje przeniesione na listę rezerwową wyjazdu. Wydanie karty kolonijnej możliwe jest tylko po okazaniu kompletnie wypełnionego podania (zakwalifikowanego) oraz po okazaniu dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 50zł. Zapisu dziecka na listę wyjazdową dokonuje się tylko w momencie dostarczenia potwierdzenia całości wpłaty za wyjazd i oddania karty kolonijnej. Opłata wpisowa jest częścią odpłatności za wyjazd dziecka na turnus.

ODPŁATNOŚCI - Ferie 2016:

 

Odpłatność

Dochody na członka rodziny

Turnus :

do 360zł

250zł

do 500zł

300zł

do 650zł

350zł

powyżej 650zł (odpłatność pełna)

400zł

 

 

REKRUTACJA uczestników :

UCZESTNICY : uczestnikami turnusów mogą być dzieci z terenu Archidiecezji Krakowskiej, objęte opieką Caritas lub innych organizacji charytatywnych i pomocowych. Dzieci, których sytuacja rodzinna, finansowa lub społeczna kwalifikuje je do objęcia opieką mogą zostać zgłoszone na corocznie organizowane turnusy wypoczynkowe. W turnusach uczestniczyć mogą również inne dzieci, których rodzice zadecydują, że będą przeżywać czas odpoczynku razem z dziećmi Caritas w celach integracyjno-wychowawczych, jednak zawsze na zasadach regulaminu i programu realizowanego przez Caritas.

WIEK :
Na turnus zimowy dzieci rekrutujemy w kategorii wiekowej : 10-15 lat

 

Zakrzów: 16 - 23 styczeń 2016r.

TURNUS (50 uczestników i 6 osób kadry) - kier : p. Jolanta Serafin

Zapisy - Ferie 2016 - gdzie i kiedy?

PODANIA (pobieranie):

Wzór podania można odebrać lub pobrać :

- w Centrum Wolontariatu w godzinach dyżurów,

- ściągnąć wzór podania ze strony internetowej,

ROZPATRZENIE PODAŃ :

(zakwalifikowanie i wyznaczenie odpłatności)

Podania rozpatruje indywidualnie i wyznacza kwotę odpłatności s. Lilianna Jamka w Punkcie Socjalnym przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie

- w tygodniu w Punkcie Socjalnym w godzinach dyżurów

UWAGA :

Rozpatrzone pozytywnie i opieczętowane przez Punkt Socjalny podania rodzice zabierają ze sobą, a następnie osobiście zgłaszają się do Centrum Wolontariatu w celu dokonania zgłoszenia dziecka (uczestnika) na konkretny, uzgodniony turnus i odebrania karty kolonijnej. Zgłoszenie i odbiór karty może się odbyć po uprzednim przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego w wysokości 50zł, na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

ZGŁOSZENIA na turnusy i WYDANIE karty kolonijnej :

Zgłoszenie uczestników na interesujący rodziców turnus oraz odbiór karty kolonijnej, odbywa się po uprzednim przedstawieniu : pozytywnie rozpatrzonego podania i potwierdzenia wpłaty wpisowego w wysokości 50zł. Przez cały grudzień przyjmować zgłoszenia będą wyznaczeni wolontariusze w siedzibie Centrum Wolontariatu
przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie.


Dyżury Centrum Wolontariatu:

Wtorki: w godz. 12.00-16.00

Środy: w godz. 14.00-18.00

Czwartki: w godz. 16.00-20.00

Piątki: w godz. 12.00-17.00


DATA PUBLIKACJI: 2015-11-30 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
» Podanie na turnus - Ferie 2016.doc [0.04 MB]
» ferie2016 plakat druk.jpg [13.74 MB]
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę