chleb
Prawo do życia ważniejsze niż nazwisko
Konwencja o prawach dziecka już w art. 6 podaje: „każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia”. Trudno zrozumieć Komitet Praw Dziecka, który w imię mniejszej, choć ważnej wartości, jaką jest prawo dziecka do poznania własnych korzeni chce narazić na niebezpieczeństwo życie niemowląt, których matki boją się rodzić w szpitalu. Przecież lepiej, żeby dziecko żyło, nawet nie znając swojego imienia i nazwiska, niż żeby mu to imię i nazwisko napisać na nagrobku - mówi ks. Bogdan Kordula, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Okno życia w Krakowie to najstarsze tego typu miejsce w Polsce. Powstało dziewięć i pół roku temu, 19.03.2006 r. przy ul. Przybyszewskiego 39, aby zwrócić uwagę na problem dzieci porzucanych na ulicy lub na śmietnikach. Do tej pory pozostawiono w nim osiemnaścioro dzieci, w tym bliźnięta. Trafiały tam w różnym stanie – niektóre po urodzeniu w szpitalu, zadbane, inne zaraz po urodzeniu, wraz z łożyskiem, owinięte w zwykły podkoszulek. Aby zapobiec porzucaniu niemowląt w przypadkowych miejscach, gdzie grozi im śmierć z wychłodzenia Caritas apeluje o rozpowszechnianie informacji o oknach życia. Obecnie w Polsce istniej ponad 50 takich miejsc, dzięki którym ponad 80 dzieci nie zostało narażonych na niebezpieczeństwo porzucenia np. na ławce w parku.

Oczywiście Caritas nie nawołuje do porzucania dzieci. Od początku istnienia okna życia krakowska Caritas rozpowszechniała ulotki z informacją, że bezpieczniejszy dla matki i dziecka jest poród w szpitalu, a matka może pozostawić w nim dziecko i zrzec się praw rodzicielskich bez żadnych konsekwencji prawnych. Jednak okno życia to rozwiązanie dla matek, które ukrywają ciążę i nie chcą rodzić w szpitalu. Pozwala im zachować anonimowość, nie narażając życia dziecka na niebezpieczeństwo.

Już w styczniu 2013 r.  w obronie okna życia wypowiedzieli się krakowscy radni. W przesłanej do premiera rezolucji wyrazili zaniepokojenie informacjami o zamiarze Komitetu Praw Dziecka przy ONZ, który chciał wymóc na Parlamencie Europejskim zdelegalizowanie okien życia. „Argumenty Komitetu Praw Dziecka przy ONZ o ochronie tożsamości porzuconych noworodków są bezzasadne i przedkładają niezrozumiały interes prawny nad dobro chronionych w ten sposób dzieci” - apelowali radni.

Także zapytany wówczas przez Caritas Sędzia Waldemar Żurek, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie, wypowiedział się pozytywnie o oknach życia. „W prawie znane jest pojęcie stanu wyższej konieczności, gdzie poświęcamy dobro o niższej wartości, by ratować dobro o wartości wyższej. W tym przypadku prawo dziecka do życia jest dobrem o oczywiście wyższej wartości niż prawo do informacji, czyli prawo dziecka do poznania swoich biologicznych rodziców” - powiedział.

Nawet w państwach wysoko rozwiniętych zdarzają się przypadki porzucania dzieci. Dlatego oprócz rozwiązań proponowanych przez państwo - np. możliwość pozostawienia dziecka w szpitalu po porodzie i oddania go do adopcji - trzeba tworzyć rozwiązania, które odpowiedzą na zauważoną potrzebę. Tak działają organizacje pozarządowe, które istnieją po to, by uzupełniać działanie państwa. Chyba żadne współczesne państwo nie uważa, że są niepotrzebne. W przypadku okien życia Caritas zareagowała po prostu na dostrzeżony problem zagrożenia życia niemowląt porzucanych przez matki w przypadkowych miejscach. Należy raczej zastanowić się, jak ulepszać istniejące rozwiązania, żeby okna życia były jak najrzadziej potrzebne, niż udawać, że problemu porzucania dzieci nie ma. Zresztą ilość dzieci trafiających do okien życia jest bardzo niewielka (około 50 dzieci w ciągu prawie 7 lat w całej Polsce) w porównaniu z ilością noworodków pozostawionych w szpitalach po porodzie. Tak więc nagłaśnianie okien życia jako problemu wydaje się mieć raczej inne podłoże niż chęć pomocy matkom i dzieciom.

DATA PUBLIKACJI: 2015-10-19 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę