chleb
Zapisy na wakacje 2015

Zasady uczestnictwa - Wakacyjna Akcja Caritas 2015


Murzasichle - "Willa pod Tatrami"

 I turnus - 27 VI - 7 VII (50 miejsc) - dzieci w wieku 9-13 lat
 II turnus - 7 VII - 17 VII (50 miejsc) - dzieci w wieku 13-16 lat

Chłapowo k. Władysławowa - Ośrodek turystyki i rekreacji "Kormoran" nad Bałtykiem

 III turnus - 9-20 VIII (50 miejsc) - dzieci w wieku 13-16 lat
 IV turnus - 20-31 VIII (50 miejsc) - dzieci w wieku 9-13 lat

Ostrowo k. Karwi - Ośrodek Wypoczynkowy H2O nad morzem 

 V turnus - 21 VII - 6 VIII (80 miejsc) - zapisy u s. Lilianny
 VI turnus - 4 - 20 VIII (80 miejsc) - zapisy u s. Lilianny


ZGŁOSZENIA (zasady): 12 637 07 12 ; wew. 113

W celu zgłoszenia dziecka na turnus wypoczynkowy należy stawić się w Punkcie Socjalnym przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie i złożyć podanie (wzór do pobrania ze strony internetowej : www.krakowcaritas.pl) o przyznanie miejsca z uzasadnieniem, oraz dokument potwierdzający dochody rodziny w sytuacji starania się o dofinansowanie wyjazdu przez Caritas. Po pozytywnym rozpatrzeniu pracownik socjalny określa wysokość dofinansowania w zależności od miesięcznych dochodów na członka rodziny według ustalonych stawek. Odpowiednia adnotacja zostaje odnotowana i potwierdzona na podaniu.

Następnie wraz z podaniem należy zgłosić dziecko na wybrany turnus w Centrum Wolontariatu również przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie. W momencie zgłoszenia dziecko zapisywane zostaje na listę zgłoszeniową i zostaje wydawana karta kolonijna potwierdzająca uczestnictwo dziecka na turnusie. Wolontariusz wydający kartę w porozumieniu z opiekunem dziecka ustala termin do którego rodzic zobowiązuje się wpłacić całość sumy wyjazdowej na konto Caritas i dostarczyć do Centrum Wolontariatu potwierdzenie tejże wpłaty wraz z wypełnioną kartą kolonijną - (max. 21 maja  2015) - po przekroczeniu wyznaczonego terminu dziecko zostaje przeniesione na listę rezerwową wyjazdu. Wydanie karty kolonijnej możliwe jest tylko po okazaniu kompletnie wypełnionego podania (zakwalifikowanego) oraz po okazaniu dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 50zł. Zapisu dziecka na listę wyjazdową dokonuje się tylko w momencie dostarczenia potwierdzenia całości wpłaty za wyjazd i oddania karty kolonijnej. Opłata wpisowa jest częścią odpłatności za wyjazd dziecka na turnus.

ODPŁATNOŚCI - Wakacje 2015 - Murzasichle:

Dochody na członka rodziny

Odpłatność

do 400 zł

300 zł

do 500 zł

400 zł

do 650 zł

500 zł

powyżej 650 zł (odpłatność pełna)

600 zł

ODPŁATNOŚCI - Wakacje 2015 - Chłapowo:

Dochody na członka rodziny

Odpłatność

do 400 zł

600 zł

do 500 zł

700 zł

do 650 zł

850 zł

powyżej 650 zł (odpłatność pełna)

1000 zł


ODPŁATNOŚCI - Wakacje 2015 - Ostrowo:

Dochody na członka rodziny

Odpłatność

do 400 zł

800 zł

do 500 zł

900 zł

do 650 zł

1050 zł

powyżej 650 zł (odpłatność pełna)

1200 zł

REKRUTACJA uczestników :

UCZESTNICY: uczestnikami turnusów mogą być dzieci z terenu Archidiecezji Krakowskiej, objęte opieką Caritas lub innych organizacji charytatywnych i pomocowych. Dzieci, których sytuacja rodzinna, finansowa lub społeczna kwalifikuje je do objęcia opieką mogą zostać zgłoszone na corocznie organizowane turnusy wypoczynkowe. W turnusach uczestniczyć mogą również inne dzieci, których rodzice zadecydują, że będą przeżywać czas odpoczynku razem z dziećmi Caritas w celach integracyjno-wychowawczych, jednak zawsze na zasadach regulaminu i programu realizowanego przez Caritas.

WIEK :
Na turnusy wakacyjne dzieci rekrutujemy w kategorii wiekowej : 10-16 lat


Zapisy - Wakacje 2015 - gdzie i kiedy?

PODANIA (pobieranie):

Wzór podania można odebrać lub pobrać :

- w Centrum Wolontariatu w godzinach dyżurów,

- ściągnąć wzór podania ze strony internetowej,

ROZPATRZENIE PODAŃ :

(zakwalifikowanie i wyznaczenie odpłatności)

Podania rozpatruje indywidualnie i wyznacza kwotę odpłatności s. Lilianna Jamka w Punkcie Socjalnym przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie w tygodniu w Punkcie Socjalnym w godzinach dyżurów (poniedziałek - środa 8.00 - 15.00). 

UWAGA :

Rozpatrzone pozytywnie i opieczętowane przez Punkt Socjalny podania rodzice zabierają ze sobą, a następnie osobiście zgłaszają się do Centrum Wolontariatu w celu dokonania zgłoszenia dziecka (uczestnika) na konkretny, uzgodniony turnus i odebrania karty kolonijnej. Zgłoszenie i odbiór karty może się odbyć po uprzednim przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł, na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

ZGŁOSZENIA na turnusy i WYDANIE karty kolonijnej :

Zgłoszenie uczestników na interesujący rodziców turnus oraz odbiór karty kolonijnej, odbywa się po uprzednim przedstawieniu : pozytywnie rozpatrzonego podania i potwierdzenia wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł. Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Centrum Wolontariatu przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie.


Dyżury Centrum Wolontariatu:

Wtorki: w godz. 12.00-15.00

Środy: w godz. 14.00-18.00

Czwartki: w godz. 16.00-20.00

Piątki: w godz. 12.00-17.00


DATA PUBLIKACJI: 2015-04-23 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
» Podanie na turnus - Wakacje 2015.doc [0.04 MB]
» 2015 Wakacje- regulamin.doc [0.03 MB]
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę