WTZ w Odrowążu ma patrona

22 marca prowadzonemu przez krakowską Caritas Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Odrowążu nadano imię ks. Wita Maśnickiego - fundatora budynku. Na budynku, w którym mieszczą się warsztaty odsłonięto tablicę pamiątkową. WTZ w Odrowążu działa już 13 lat, mając pod swoją opieką ponad 40 podopiecznych.

Ks. Maśnicki pochodził z Podhala. Pod koniec XIX wieku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam ukończył seminarium i rozpoczął pracę duszpasterską. Zawsze wspomagał swoje rodzinne strony. Przeznaczył kilka tysięcy dolarów na różne dzieła charytatywne w archidiecezji krakowskiej.

Uroczystość z udziałem rodziny kapłana, duchownych z Odrowąża, księży rodaków i dziekana dekanatu Czarny Dunajec ks. Krzysztofa Kocota, a także przedstawicieli lokalnego samorządu rozpoczęła się od poświęcenia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej ks. Wita Maśnickiego.

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Odrowążu działa od 13 lat. Aktualnie zapewnia opiekę i terapię ponad 40 podopiecznym - przypomniała Monika Bukowska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Odrowążu. Uczestnicy WTZ zaprezentowali przedstawienie o ks. Wicie Maśnickim. Później głos zabrali przedstawiciele samorządu lokalnego a także ks. proboszcz Jan Luberda.

Uroczystość w Odrowążu Podhalańskim wpisuje się w jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Krakowskiej. - Nasza Caritas prowadzi 52 placówki, w tym kilka szkół, głównie na terenie Krakowa. Kolejne dwie są w budowie – mówił dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Bogdan Kordula. – Caritas podejmuje szereg działań, aby zapewnić pomoc i opiekę wszystkim potrzebującym od urodzenia aż do śmierci. Warsztaty w Odrowążu są dobrym przykładem współpracy Caritas z parafią i samorządem – mówił ks. Kordula.

Ks. Wit Maśnicki pochodził z Załucznego. To miejscowość obok Odrowąża Podhalańskiego. W 1892 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam ukończył seminarium. Był znanym i cenionym duszpasterzem, pełnił posługę proboszcza. Wybudował kościół pw. św. Wojciecha w amerykańskiej miejscowości Elizabeth. Nigdy nie zapomniał o swoich rodzinnych stronach. W Załucznem zbudował kaplicę, w której do dzisiaj odprawiane są Msze św., pomógł w dokończeniu domu dla dzieci niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej. W testamencie zapisał sporą kwotę na budowę domu dla sierot w Odrowążu Podhalańskim. Wola zmarłego mogła zostać wykonana dopiero po zmianie ustroju. To właśnie m.in. z tych środków wybudowano dom, w którym mieści się prowadzony przez krakowską Caritas Warsztat Terapii Zajęciowej.


DATA PUBLIKACJI: 2015-03-25 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę